Tibbi Turizm Nədir?

 Tibbi turizm nədir?

Tibbi turizm insanların tibbi yardım almaq məqsədilə, yaşadığı ölkə xaricində, bir səyahət prosesidir. Tibbi turizm populyarlığı ilə, siyasətçilər, tədqiqatçılar və media diqqətini cəlb etmişdir. Əslində, , bu kəlimə öz vətənində mövcud olmayan müalicələri axtaran xəstələrin, , inkişaf etmiş ölkələrdən daha az inkişaf etmiş ölkələrə səyahət ettiklərini göstərir. insanların çox vaxt tibbi prosedur və müalicədən sonra xarici ölkədə qalması “turizm” sözünü ,tibbi turizm konsepsiyasına daxil edir. Beləliklə, səyahətçilər Gəzinti yerləri, Gündəlik səyahət və ya başqa ənənəvi turizm fəaliyyətlərinə qatılmaq ilə səfərlərindən istifadə edə bilərlər. Tibbi turizm,bu deməkdirki bir ölkənin sakinləri, tibbi, diş və cərrahi qayğı ları almaq üçün başqa bir ölkəyə səyahət edirlər, halbuki, eyni zamanda,(öz ölkələrilə muqayisədə) bərabər və ya daha yaxşı xidmət alırlar.həmçenin daha yaxşi, sərfəli və keyfiyyətli tibbi yardım üçün səyahət edirlər..

Xəstələr, azalmış dəyərlər, bənzər mədəniyyətlərdən tibbi qayğı almaq ya yaşadıqları ölkədə mövcud olmayan prosedur və müalicəyi almaq kimi səbəblərlə, xaricdə tibbi yardımı tərcih edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, tibbi turizm, ümumiyyətlə, tibbi yardım üçün az inkişaf etmiş ölkələrə səyahət edən insanlara aiddir. Tibbi turizm dünyada, çox milyardlı fenomendir və gələn 5 ildən 10 ilədək ciddi şəkildə artacağı gözlənilir.

medical tourism in iran

Tibbi turizm fəaliyyətlərinə çox vəxt tibbi tətil deyilir. Tibbi turistlərin həm əməliyyatdan əvvəl və həm dünya səviyyəli bir tibb mərkəzində cərrahiyyədən sonara, bir lüks istirahətqahda yaxşılaşmaq və o ölkənin turizm məkanlarından zövq almaq imkanları var. Tibbi turistlərin sayı sürətlə artır və indi , bir milyondan çox amerikalı ,hər il səhiyyə üçün səyahət edir.

Xarici xəstələri qəbul edən Xəstəxanalar, üstün və professional xidmətlər təklif edirlər. bir çox ölkədə Texnologiya və xidmət standartlarının yaxşılaşdırılması, tibbi turizmin davamlı inkişafını təmin etməklə birlikdə inkişaf etmiş ölkələrdə sağlamlıq sığortaçıları, Ucuz tibbi müalicə üçün ,sağlamlıq turizmin xərclərinə daha çox kömək etməyə razi salacaq.

səhiyyə sektorunda xidmətlərin keyfiyyətinin iki əsas elementi var – Mexaniki və ya texniki keyfiyyət və səmərəli və ya davamlı keyfiyyət . Texniki təchizat, xəstələrin diaqnostika alqoritm əsasını təşkil edir, funksional (səmərəli) keyfiyyət isə sağlamlıq mərkəzlərində təklif olunan xidmət ilə ölçülür (məsələn kadr, tibb bacıları və ən əsas həkimlərin, xəstələrə və onların köməkçilərinə ettiği xidmətlər. Tibbi turizm sektorunda xidmət keyfiyyəti müştərilərin cəlb edilməsində mühüm hissədir.

Tibbi turizm üstünlükləri

Tibbi turizm, xəstələrə sərhədi keçmək vasitəsilə, əlverişli və keyfiyyətli tibbi yardım almaq üçün açılan qapı kimi dir. Təxminlər hər il , 7 milyonnan çox dünya vətəndaşının tibbi turizm təsirlərini anlamq üçün sərhədləri keçmələrini, göstərir. Tibbi turizm üstünlüyü aşağıdakılardır:.

  1. xərclərdə qənaət, Diqqət çəkən amillərdən biri sayılır və bu tibbi qayğıları bahali olan ölkələrdəki xəstələrə, tibbi turizmi bir gəlirli seçimə çevirmişdir. Xəstələr öz ölkələrindəki müalicə xərcindən daha ücüza, inkişaf etməkdə olan tibbi turizm ölkərərində, səyahət, müalicə və yerləşmə xərclərini ödəyə bilərlər, halbuki, bir çox turistlik məqsədlərində yüksək keyfiyyətli sağlamlıq xidməti təqdim olunur.
  2. Tibbi turizm, xəstələrin gözləmə müddətini sıfıra indirərək , onlara təcili tibbi imkan yarad. Tibbi turizm, səhəti dərhal diqqət çəkən və daxili xəstəxanalarda tibbi müalicə almaları mümkün olmayan xəstələrə , vaxtında və səmərəli imkan yaradır.
  3. Dünyada 600-dən çox ehtibarlı JCI tibbi mərkəzlər mövcuddur. Bu xəstəxanalar, xəstələrə öz ölkələrində mövcud olmayan ,tibbi yüksək standartlarla,müalicə olma imkanı verir.
  4. Tibbi turizm agentlikləri ilə bağlı tibbi yardım mərkəzləri, Cərrahiyyədən sonra lazım olan qayğıyıda tibbi turistlərə təqdim edəcək. bu obyektlər Xəstələrə çox diqqət və qayğı göstərib və onlara rahat bir mühitdə bərpa üçün, yardım edəcək.
  5. Tibbi turizm, xəstələrə yeni ölkələr və yeni mədəniyyətlərlə tanış oımaq üçün geniş imkan verir.

Əslində, tibbi turizm agentlikləri,tibbi turistlərə , geniş səhiyyə tətil paketləri təklif etməklə, onlara gettikləri ölkənin turisti yerlərini qəzərkən və ya sahillərində istirahət edərkən, birinci sınıf tibbi yardım almaq imkanı verir.